Thông báo đấu giá bán quyền mua của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP do Bộ Giao thông vận tải sở hữu

18/04/2018 07:48

1. Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Bộ Giao thông Vận tải
Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
– Địa chỉ:  Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải hàng không
– Vốn điều lệ: 12.275.337.780.000 đồng
– Giá khởi điểm: 6.026 đồng/quyền mua
Thông tin về quyền mua cổ phiếu:
+ Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 15,5753% (100 quyền mua sẽ được mua 15,5753 cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 371.533.127 quyền mua
Số quyền mua người nước ngoài được phép mua: 371.533.127 quyền mua
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/04/2018 đến 15h30 ngày 15/05/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean –  tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian:  Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/05/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 08h30 ngày 22/05/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 23/05/2018 đến 16 giờ ngày 01/06/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/05/2018 đến ngày 29/05/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):