HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế biến Nông Sản Hồng Hà Sơn La

10/05/2018 17:21

Hôm nay, ngày 10/05/2018, Công ty Cổ phần Chế biến Nông Sản Hồng Hà Sơn La đã chính thức niêm yết 12.600.00 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là HSL (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).