HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinhomes

17/05/2018 16:45

Hôm nay, ngày 17/05/2018, Công ty Cổ phần Vinhomes đã chính thức niêm yết 2.679.611.550 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là VHM (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):