Điểm tin giao dịch 22.05.2018

22/05/2018 16:52

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.006,18 -8,80 -0,87%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
986,44 -28,54 -2,81%
Đợt đóng cửa
Closing session
985,91 -29,07 -2,86%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
180,48    
Đợt mở cửa
Opening session
2,30    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
143,84    
Đợt đóng cửa
Closing session
12,40    
Thỏa thuận
Put-through session
21,94    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.216,49    
Đợt mở cửa
Opening session
71,53    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.840,16    
Đợt đóng cửa
Closing session
337,01    
Thỏa thuận
Put-through session
967,79    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
18,52 813,79  
Bán
Sell
27,54 1.426,97