HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đạt Phương

22/05/2018 13:45

Hôm nay, ngày 22/05/2018, Công ty Cổ phần Đạt Phương đã chính thức niêm yết 29.999.962 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là DPG (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):