Điểm tin giao dịch 25.05.2018

25/05/2018 16:43

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
981,47 -4,45 -0,45%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
967,50 -18,42 -1,87%
Đợt đóng cửa
Closing session
963,90 -22,02 -2,23%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
150,25    
Đợt mở cửa
Opening session
1,22    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
104,83    
Đợt đóng cửa
Closing session
16,88    
Thỏa thuận
Put-through session
27,32    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.743,24    
Đợt mở cửa
Opening session
31,04    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.187,62    
Đợt đóng cửa
Closing session
465,41    
Thỏa thuận
Put-through session
1.059,17    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
14,07 749,23  
Bán
Sell
29,33 1.268,54