HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

25/05/2018 16:16

Hôm nay, ngày 25/05/2018, CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã chính thức niêm yết 26.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là TGG (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):