Điểm tin giao dịch 31.05.2018

31/05/2018 16:46

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
947,96 -0,54 -0,06%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
975,51 27,01 2,85%
Đợt đóng cửa
Closing session
971,25 22,75 2,40%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
182,05    
Đợt mở cửa
Opening session
1,84    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
127,78    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,11    
Thỏa thuận
Put-through session
41,32    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.986,83    
Đợt mở cửa
Opening session
40,91    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.153,61    
Đợt đóng cửa
Closing session
529,26    
Thỏa thuận
Put-through session
1.263,05    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
19,55 1.103,37  
Bán
Sell
25,91 1.766,21