HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định

15/06/2018 15:16

Hôm nay, ngày 15/06/2018, Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (BIDIPHAR) đã chính thức niêm yết 52.379.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là DBD (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):