Điểm tin giao dịch 18.06.2018

18/06/2018 17:08

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.015,56 -0,95 -0,09%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
991,49 -25,02 -2,46%
Đợt đóng cửa
Closing session
987,34 -29,17 -2,87%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
181,38    
Đợt mở cửa
Opening session
2,75    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
131,89    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,94    
Thỏa thuận
Put-through session
35,80    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.626,45    
Đợt mở cửa
Opening session
62,71    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.312,22    
Đợt đóng cửa
Closing session
326,02    
Thỏa thuận
Put-through session
925,50    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
8,15 383,38  
Bán
Sell
18,70 839,45