HOSE: Thông báo về niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên Trái phiếu SDI042020

25/06/2018 09:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu SDI042020 (mã CK: SDI11717) như sau: