HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

26/06/2018 14:33

Hôm nay, ngày 26/06/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã chính thức niêm yết 27.369.968 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là YEG (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):