Điểm tin giao dịch 27.06.2018

27/06/2018 17:42

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
981,44 -1,58 -0,16%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
974,99 -8,03 -0,82%
Đợt đóng cửa
Closing session
968,91 -14,11 -1,44%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
179,45    
Đợt mở cửa
Opening session
2,92    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
111,66    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,93    
Thỏa thuận
Put-through session
52,94    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.910,94    
Đợt mở cửa
Opening session
51,76    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.268,19    
Đợt đóng cửa
Closing session
329,78    
Thỏa thuận
Put-through session
3.261,21    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
16,01 2.706,33  
Bán
Sell
17,82 483,67