HOSE: Quyết định niêm yết cổ phiếu SCS

27/06/2018 08:39

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã CK: SCS) như sau: