HOSE: Quyết định niêm yết cổ phiếu SMB

28/06/2018 16:46

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (mã CK: SMB) với nội dung như sau: