HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

29/06/2018 16:41

Ngày 29/06/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt đã chính thức niêm yết 15.020.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), trở thành thành viên thứ 449 niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán TVB (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):