HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest

29/06/2018 16:39

Ngày 29/06/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest đã chính thức niêm yết 160.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là VPI (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):