Điểm tin giao dịch 16.07.2018

16/07/2018 17:00

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
914,22 4,50 0,49%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
908,23 -1,49 -0,16%
Đợt đóng cửa
Closing session
911,11 1,39 0,15%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
136,24    
Đợt mở cửa
Opening session
2,47    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
101,05    
Đợt đóng cửa
Closing session
7,36    
Thỏa thuận
Put-through session
25,36    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.476,67    
Đợt mở cửa
Opening session
37,66    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.058,00    
Đợt đóng cửa
Closing session
164,46    
Thỏa thuận
Put-through session
1.216,55    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
12,73 964,43  
Bán
Sell
13,91 1.052,10