Thông báo về việc hủy ngày giao dịch đầu tiên đã đăng ký của SMB

20/07/2018 08:43

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy ngày giao dịch đầu tiên đã đăng ký của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung như sau: