HOSE: Cập nhật Bộ chỉ số VNX-Index đến 23/7/2018

23/07/2018 09:14

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index để chính thức áp dụng từ ngày 23/7/2018 đến 19/10/2018, chi tiết như sau:

Stt

cổ phiếu

Sở giao dịch

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

1

CII

HOSE

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

246,481,763

2

NLG

HOSE

CTCP Đầu tư Nam Long

209,895,947

3

SJF

HOSE

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

79,200,000

4

TAC

HOSE

CTCP Dầu thực vật Tường An

33,876,148

5

TEG

HOSE

CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

19,439,998

6

THG

HOSE

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

13,199,769

7

TTB

HNX

CTCP Tập đoàn Tiến Bộ

46,826,954

8

VDS

HOSE

CTCP Chứng khoán Rồng Việt

100,099,906

9

VPB

HOSE

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

2,423,053,272

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 16/7/2018 không thay đổi.