HOSE: Cập nhật Bộ chỉ số HOSE-Index và Chỉ số Phát triển Bền vững (đến ngày 23/7/2018)

23/07/2018 09:11

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 23/7/2018 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index và Chỉ số Phát triển Bền vững kỳ đổi rổ tháng 7/2018 như sau:

 

Stt

cổ phiếu

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

1

CII

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

246,481,763

2

NLG

CTCP Đầu tư Nam Long

209,895,947

3

SJF

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

79,200,000

4

THG

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

13,199,769

5

VDS

CTCP Chứng khoán Rồng Việt

100,099,906

6

VPB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

2,423,053,272

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 16/7/2018 không thay đổi.