Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu

24/07/2018 14:50

Ngày đấu giá: 23/07/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 9.372.666 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 7 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 7 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 17.370.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 7 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 17.370.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 4.300.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 770.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 10.400 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần
Giá trúng giá cao nhất: 10.400 đồng/cổ phần
Giá trúng giá thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 10.400 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 7 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 7 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 9.372.666 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 97.475.726.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/07/2018 đến 16h00 ngày 30/07/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/07/2018 đến ngày 30/07/2018