Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk

24/07/2018 14:58

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk
– Địa chỉ: Km14, tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
– Ngành nghề kinh doanh: Trồng sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân hữu cơ vi sinh, thu mua chế biến cà phê xuất khẩu, chăn nuôi bò thịt, bò giống, bò sữa,…
– Vốn điều lệ 99.475.000.000 đồng, tương đương 9.947.500 cổ phần
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 3.581.100 cổ phần (chiếm 36% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 673.900 cổ phần (chiếm 6,77% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 5.692.500 cổ phần (chiếm 57,23% vốn điều lệ)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.692.500 cổ phần (chiếm 57,23% vốn điều lệ)
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/07/2018 đến 16h00 ngày 10/08/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 16/08/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 20/08/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 21/08/2018 đến ngày 30/08/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 21/08/2018 đến ngày 27/08/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

File đính kèm