Điểm tin giao dịch 31.07.2018

31/07/2018 16:54

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
948,56 -1,17 -0,12%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
958,40 8,67 0,91%
Đợt đóng cửa
Closing session
956,39 6,66 0,70%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
242,40    
Đợt mở cửa
Opening session
8,74    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
209,90    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,13    
Thỏa thuận
Put-through session
12,63    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.690,67    
Đợt mở cửa
Opening session
121,22    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.997,98    
Đợt đóng cửa
Closing session
248,62    
Thỏa thuận
Put-through session
322,85    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,23 457,55  
Bán
Sell
9,59 526,81