HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

01/08/2018 14:20

Ngày 01/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 23.995.952 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt trên 239,95 tỷ đồng lên niêm yết và giao dịch trên HOSE (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):