HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn

03/08/2018 17:02

Ngày 03/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 49.985.700 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn – SCSC (mã chứng khoán: SCS) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt trên 499,85 tỷ đồng lên niêm yết và giao dịch trên HOSE (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):