HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung

03/08/2018 17:00

Hôm nay, ngày 03/08/2018, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung đã chính thức niêm yết 29.846.648 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là SMB (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):