HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

07/08/2018 17:26

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì kỹ thuật trong khoảng thời gian từ 18h00 đến 20h00 ngày 08/08/2018. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.