HOSE: Duy trì cổ phiếu TTB trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch để thực hiện chuyển đăng ký niêm yết từ HNX sang HOSE

07/08/2018 17:11

Nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của chỉ số VNX Allshare, SGDCK TP.HCM (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn duy trì cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (Mã cổ phiếu: TTB) trong rổ chỉ số VNX Allshare trong thời gian tạm ngừng giao dịch (từ ngày 08/08/2018 tới trước ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE) để thực hiện chuyển đăng ký niêm yết từ HNX sang HOSE.

Giá, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) và giới hạn tỷ trọng vốn hóa (capping) của cổ phiếu trong khoảng thời gian này sẽ tương tự với thông tin vào cuối ngày giao dịch cuối cùng tại HNX (07/08/2018) trước khi tạm ngừng giao dịch.