Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

08/08/2018 14:12

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV
– Địa chỉ: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải biển, khai thác cảng biển, dịch vụ hàng hải …
– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 14.046.058.000.000 đồng (Mười bốn nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm năm mươi tám triệu đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 488.818.130 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 488.818.130 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 08/08/2018 đến 15h30 ngày 28/08/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 31/08/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 08h30 ngày 05/09/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/09/2018 đến 16 giờ 00 ngày 15/09/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/09/2018 đến ngày 12/09/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):