Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

10/08/2018 08:56

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
– Địa chỉ: 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
– Ngành nghề kinh doanh: xuất nhập khẩu – kinh doanh xăng dầu,…
– Vốn điều lệ: 1.355.225.860.000 đồng, tương đương 135.522.586 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
Trong đó:
+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 86.734.455 cổ phần (chiếm 64% vốn điều lệ).
+Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 747.600 cổ phần (chiếm 0,55% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 48.040.531 cổ phần (chiếm 35,45% vốn điều lệ).
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 48.040.531 cổ phần, chiếm 35,45% vốn điều lệ.
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 13/08/2018 đến 16h00 ngày 29/08/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: trước 15h00 ngày 05/09/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 07/09/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 08/09/2018 đến ngày 17/09/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):