HOSE: Hội thảo “Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và thông lệ quốc tế”

15/08/2018 16:21

Chiều thứ Tư 15/08/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), HOSE đã phối hợp với Hiệp hội kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA) và Smart Train tổ chức thành công hội thảo “Cách thức xây dựng và vận hành chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam và thông lệ quốc tế” (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):