HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam

20/08/2018 16:05

Ngày 20/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 15.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (mã chứng khoán: CRC) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 150 tỷ đồng lên niêm yết và giao dịch trên HOSE (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).