HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

20/08/2018 15:15

Hôm nay, ngày 17/08/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã chính thức niêm yết 46.826.954 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là TTB (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):