HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công Nghiệp Yên Bái

21/08/2018 16:59

Ngày 21/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 12.999.938 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công Nghiệp Yên Bái (mã chứng khoán: YBM) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt trên 129,9 tỷ đồng lên niêm yết và giao dịch trên HOSE.