Điểm tin giao dịch 06.09.2018

06/09/2018 17:18

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
968,37 -0,07 -0,01%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
959,49 -8,95 -0,92%
Đợt đóng cửa
Closing session
958,19 -10,25 -1,06%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
160,38    
Đợt mở cửa
Opening session
2,61    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
128,51    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,12    
Thỏa thuận
Put-through session
18,14    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.544,05    
Đợt mở cửa
Opening session
42,70    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.698,50    
Đợt đóng cửa
Closing session
242,28    
Thỏa thuận
Put-through session
560,57    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
8,43 417,48  
Bán
Sell
9,95 495,56