HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

06/09/2018 14:29

Hôm nay, ngày 05/09/2018, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND) đã chính thức niêm yết 50.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), với mã chứng khoán là CRE (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).