Điểm tin giao dịch 07.09.2018

07/09/2018 17:01

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
955,50 -2,69 -0,28%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
967,95 9,76 1,02%
Đợt đóng cửa
Closing session
968,90 10,71 1,12%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
169,77    
Đợt mở cửa
Opening session
3,73    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
139,03    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,86    
Thỏa thuận
Put-through session
17,15    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.455,19    
Đợt mở cửa
Opening session
59,23    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.842,88    
Đợt đóng cửa
Closing session
214,35    
Thỏa thuận
Put-through session
338,73    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,15 497,02  
Bán
Sell
7,77 345,05