Điểm tin giao dịch 12.09.2018

12/09/2018 17:01

1. Chỉ số chứng khoán            
Chỉ số   Đóng cửa Tăng/Giảm Thay đổi (%) GTGD Khớp Lệnh
 (tỷ đồng)
     
VNINDEX 987,01 1,95 0,20% 3.702,61      
VN30   958,67 -0,24 -0,03% 1.980,34      
VNMIDCAP 1.020,49 -0,62 -0,06% 962,45      
VNSMALLCAP 817,29 2,81 0,35% 310,04      
VN100   914,23 -0,20 -0,02% 2.942,79      
VNALLSHARE 908,87 0,02 0,00% 3.252,83      
VNCOND 1.028,60 3,82 0,37% 211,81      
VNCONS 884,59 2,36 0,27% 500,41      
VNENE   637,74 12,38 1,98% 222,00      
VNFIN   813,89 -3,58 -0,44% 766,69      
VNHEAL 1.061,03 0,59 0,06% 16,81      
VNIND   688,75 -0,97 -0,14% 412,72      
VNIT   766,57 -2,32 -0,30% 41,03      
VNMAT 1.124,93 -7,57 -0,67% 406,20      
VNREAL 1.265,22 -0,15 -0,01% 500,03      
VNUTI   821,26 27,01 3,40% 162,03      
VNXALLSHARE 1.382,57 0,70 0,05% 3.980,85      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
Nội dung KLGD (cp) GTGD (tỷ đồng)        
Khớp lệnh 170.858.030 3.703      
Thỏa thuận 13.295.722 455      
Tổng 184.153.752 4.158      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày    
STT Top 5 CP về KLGD  Top 5 CP tăng giá Top 5 CP giảm giá     
Mã CK KLGD (cp) Mã CK % Mã CK %    
1 STB 13.219.870 SMA 6,98% DIC -7,00%    
2 FLC 7.857.050 BCG 6,98% CMV -6,94%    
3 PVD 7.792.870 TMT 6,97% SVT -6,93%    
4 HAG 6.996.030 APC 6,96% SC5 -6,92%    
5 HPG 5.718.520 CMX 6,91% RIC -6,91%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
Nội dung Mua Tỷ lệ (%) Bán Tỷ lệ (%) Mua-Bán    
KLGD (cp) 11.791.750 6,40% 8.287.360 4,50% 3.504.390    
GTGD (tỷ đồng) 600 14,43% 425 10,22% 175    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài        
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK KLGD (cp) Mã CK GTGD
(tỷ đồng)
Mã CK KLGD (cp)    
1 HPG 2.732.760 VNM 201 GEX 1.704.110    
2 GEX 1.704.110 VHM 132 DXG 784.820    
3 DXG 1.667.520 HPG 109 HPG 655.140    
4 VNM 1.503.240 VIC 77 VCB 568.840    
5 VHM 1.268.990 VCB 53 KDC 478.170    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HTT HTT giao dịch không hưởng quyền – Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, thời gian và địa điểm: thông báo sau.
2 TVS TVS niêm yết bổ sung 5.631.334 cp, lý do: trả cổ tức và tăng vốn cổ phần