Điểm tin giao dịch 17.09.2018

17/09/2018 15:55

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/09/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD Khớp lệnh (tỷ đồng)
OM Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 987,61 -3,73 -0,38% 3.273,87      
VN30   953,79 -6,54 -0,68% 1.553,86      
VNMIDCAP 1.023,27 -1,25 -0,12% 823,98      
VNSMALLCAP 827,10 3,12 0,38% 376,13      
VN100   911,20 -4,95 -0,54% 2.377,84      
VNALLSHARE 906,66 -4,39 -0,48% 2.753,97      
VNCOND 1.030,77 -8,23 -0,79% 227,74      
VNCONS 897,71 11,31 1,28% 472,61      
VNENE   647,21 9,39 1,47% 150,61      
VNFIN   805,97 -8,93 -1,10% 630,30      
VNHEAL 1.069,96 8,19 0,77% 25,44      
VNIND   683,19 -6,74 -0,98% 369,45      
VNIT   785,34 -7,09 -0,89% 41,53      
VNMAT 1.126,22 -1,49 -0,13% 249,74      
VNREAL 1.245,71 -17,81 -1,41% 486,57      
VNUTI   822,88 1,78 0,22% 91,10      
VNXALLSHARE 1.382,30 -6,35 -0,46% 3.330,82      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
146.741.120 3.274      
Thỏa thuận
Put though
17.867.694 630      
Tổng
Total
164.608.814 3.904      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MBB 8.582.510 LIX 6,98% KAC -6,99%    
2 STB 7.063.020 KSH 6,98% YBM -6,96%    
3 FLC 6.891.330 LHG 6,97% CMV -6,91%    
4 IDI 6.463.050 HU1 6,96% SMA -6,80%    
5 ASM 5.190.890 BMI 6,95% CTI -6,39%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
11.265.978 6,84% 10.567.208 6,42% 698.770    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
737 18,88% 674 17,28% 63    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VHM 7.195.106 VHM 759 VNM 609.600    
2 DXG 2.637.260 VNM 127 HPG 533.340    
3 GEX 1.010.290 DXG 74 GEX 427.650    
4 VNM 937.540 GAS 48 DXG 405.240    
5 HPG 911.840 MSN 39 PVD 391.690    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CMG CMG giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%, ngày thanh toán: 28/09/2018.
2 CMG CMG giao dịch không hưởng quyền – Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỉ lệ 100:7, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 4.713.937 cp.
3 NVL11714 NVL11714 ngày đăng ký cuối cùng – Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3, lãi suất thanh toán: 11,175%, ngày thanh toán: 01/10/2018.
4 GMD GMD giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 28/09/2018.
5 VIC11707 VIC11707 giao dịch không quyền – trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 01/10/2018.
6 BMP BMP nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.299.990 cp (trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/09/2018.