Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân Đội do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu

18/09/2018 08:43

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
– Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn …
– Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 19.641 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 53.400.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/09/2018 đến 15h30 ngày 08/10/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 15h30 ngày 15/10/2018
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/10/2018 đến 16 giờ ngày 22/10/2018
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):