Điểm tin giao dịch 20.09.2018

20/09/2018 16:42

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19/09/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD Khớp lệnh (tỷ đồng)
OM Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 995,54 2,05 0,21% 5.120,13      
VN30   962,70 2,95 0,31% 2.389,00      
VNMIDCAP 1.039,58 6,96 0,67% 1.633,94      
VNSMALLCAP 838,49 5,55 0,67% 476,86      
VN100   920,69 3,13 0,34% 4.022,93      
VNALLSHARE 916,20 3,17 0,35% 4.499,80      
VNCOND 1.039,67 0,85 0,08% 205,06      
VNCONS 904,11 0,95 0,11% 915,56      
VNENE   648,54 -2,16 -0,33% 177,98      
VNFIN   822,71 8,16 1,00% 944,56      
VNHEAL 1.079,66 9,83 0,92% 59,19      
VNIND   693,99 2,72 0,39% 780,83      
VNIT   807,86 9,96 1,25% 94,62      
VNMAT 1.140,39 8,21 0,73% 546,45      
VNREAL 1.244,73 -6,15 -0,49% 664,98      
VNUTI   838,12 9,86 1,19% 96,18      
VNXALLSHARE 1.398,54 5,00 0,36% 5.338,64      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
206.247.050 4.177      
Thỏa thuận
Put though
38.169.596 943      
Tổng
Total
244.416.646 5.120      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 25.033.490 ADS 7,00% HSL -17,56%    
2 STB 11.799.070 VMD 6,95% CMX -6,96%    
3 HSG 9.113.780 MCP 6,94% TCO -6,92%    
4 VPB 7.585.640 TIX 6,92% HOT -6,89%    
5 DLG 7.507.760 RAL 6,89% TMT -6,87%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
15.242.044 6,24% 12.965.770 5,30% 2.276.274    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
589 11,51% 547 10,68% 43    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.386.600 HPG 135 STB 2.406.620    
2 STB 2.605.440 VNM 125 KDC 715.590    
3 SSI 1.957.290 VHM 96 DXG 711.530    
4 PVD 1.751.570 GAS 65 KBC 564.980    
5 VRE 1.429.590 SSI 63 SSI 481.730    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VIS VIS chính thức giao dịch bổ sung 341.202 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/09/2017.
2 SPM SPM giao dịch không hưởng quyền – Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian: tháng 10/2018, nội dung: lấy ý kiến trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, dự kiến tỉ lệ 10%.
3 HDB HDB giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
4 VJC VJC giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 27/09/2018 đến ngày 08/10/2018.
5 KSB KSB niêm yết và giao dịch bổ sung 4.679.882 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 19/09/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 13/09/2018.
6 HSL HSL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (số lượng dự kiến: 3.150.000 cp).