Điểm tin giao dịch 21.09.2018

21/09/2018 15:40

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
21-09-18        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD Khớp lệnh (tỷ đồng)
OM Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,002.97 -1.77 -0.18% 9,185.14      
VN30   974.43 3.25 0.33% 4,929.46      
VNMIDCAP 1,050.78 -0.78 -0.07% 1,335.03      
VNSMALLCAP 841.74 0.59 0.07% 474.67      
VN100   931.19 2.50 0.27% 6,264.48      
VNALLSHARE 926.14 2.44 0.26% 6,739.16      
VNCOND 1,064.06 24.28 2.34% 316.89      
VNCONS 902.81 2.65 0.29% 1,068.65      
VNENE   651.94 -5.85 -0.89% 214.01      
VNFIN   847.27 8.99 1.07% 1,691.90      
VNHEAL 1,087.10 -0.23 -0.02% 48.90      
VNIND   697.40 -1.22 -0.17% 981.27      
VNIT   815.59 0.28 0.03% 114.11      
VNMAT 1,176.00 7.46 0.64% 909.41      
VNREAL 1,241.78 -5.16 -0.41% 1,307.74      
VNUTI   845.77 -4.27 -0.50% 76.98      
VNXALLSHARE 1,413.12 4.03 0.29% 7,689.24      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
273,413,180 7,684      
Thỏa thuận
Put though
29,038,695 1,501      
Tổng
Total
302,451,875 9,185      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VHM 14,950,520 SAV 6.96% BTT -6.98%    
2 STB 14,313,070 SBV 6.94% TEG -6.98%    
3 HPG 14,273,500 HOT 6.87% NVL -6.98%    
4 CTG 11,683,350 VAF 6.83% TCH -6.97%    
5 VPB 9,772,220 HLG 6.73% KDC -6.90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
47,284,510 15.63% 65,047,491 21.51% -17,762,981    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
3,005 32.71% 3,740 40.72% -736    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VHM 29,331,530 VHM 2,981 GEX 1,353,550    
2 HPG 10,708,730 HPG 441 VNM 355,780    
3 VRE 9,570,640 MSN 402 LDG 282,820    
4 NVL 6,601,630 NVL 398 VCI 252,210    
5 STB 6,243,790 VNM 367 HDB 233,960    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 KDH KDH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 10/10/2018; và trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 05% (số lượng dự kiến: 19.391.615 cp).
2 DIG DIG niêm yết và giao dịch bổ sung 14.289.964 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 21/09/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/09/2018.
3 TCD TCD niêm yết và giao dịch bổ sung 3.796.158 cp (trả cổ tức năm 2017 + ESOP) tại HOSE ngày 21/09/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/09/2018.
4 GMD GMD nhận quyết định niêm yết bổ sung 8.648.000 cp (chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/09/2018.
5 PC1 PC1 nhận quyết định niêm yết bổ sung 17.317.452 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/09/2018.