Điểm tin giao dịch 24.09.2018

24/09/2018 15:37

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/09/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD Khớp lệnh (tỷ đồng)
OM Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.011,29 8,32 0,83% 4.387,50      
VN30   985,59 11,16 1,15% 2.368,96      
VNMIDCAP 1.052,24 1,46 0,14% 961,11      
VNSMALLCAP 846,04 4,30 0,51% 460,60      
VN100   939,67 8,48 0,91% 3.330,07      
VNALLSHARE 934,30 8,16 0,88% 3.790,67      
VNCOND 1.069,27 5,21 0,49% 193,85      
VNCONS 907,19 4,38 0,49% 612,42      
VNENE   671,41 19,47 2,99% 155,16      
VNFIN   845,90 -1,37 -0,16% 763,53      
VNHEAL 1.084,14 -2,96 -0,27% 25,30      
VNIND   705,77 8,37 1,20% 694,01      
VNIT   819,09 3,50 0,43% 89,94      
VNMAT 1.178,08 2,08 0,18% 478,26      
VNREAL 1.266,31 24,53 1,98% 710,70      
VNUTI   855,40 9,63 1,14% 51,83      
VNXALLSHARE 1.421,65 8,53 0,60% 4.389,57      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
169.398.920 3.744      
Thỏa thuận
Put though
17.323.717 644      
Tổng
Total
186.722.637 4.388      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 7.248.540 CMX 7,00% RIC -6,96%    
2 MBB 6.826.500 SII 7,00% YBM -6,94%    
3 ASM 5.294.020 TNT 6,99% HOT -6,92%    
4 HSG 5.203.170 ABT 6,94% SMA -6,79%    
5 IDI 5.147.140 FTS 6,93% TGG -6,73%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.006.360 4,82% 9.083.320 4,86% -76.960    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
531 12,10% 463 10,56% 67    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VIC 2.711.940 VIC 270 HPG 644.540    
2 HPG 2.462.560 HPG 102 MSN 450.990    
3 VRE 1.180.650 VNM 88 VRE 411.530    
4 BID 856.730 MSN 73 SBT 290.120    
5 MSN 775.850 VHM 61 VCB 285.480    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 PME PME giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/10/2018.
2 TVS TVS niêm yết và giao dịch bổ sung 5.631.334 cp (ESOP) tại HOSE ngày 24/09/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/09/2018.
3 NLG NLG nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.680.616 cp (ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/09/2018.
4 SMC SMC nhận quyết định niêm yết bổ sung 12.992.399 cp (tăng vốn cổ phần) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/09/2018.