Báo cáo phân tích kỹ thuật – BID, CTG (25/09/2018)

25/09/2018 11:20

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Ticker: BID – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE)

Nhận định: Nhóm chỉ báo xu hướng (Trend) cho thấy xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, nhóm chỉ báo xung lượng (Momentum) cho thấy đà tăng hiện tại tương đối mạnh, nhóm chỉ báo biến động (Volatility) cho thấy biên độ giao động nhỏ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình là chưa đủ để BID breaks out kháng cự mạnh..

Khuyến nghị: Trong kịch bản tích cực, nếu vượt qua được kháng cự gần 35.2, tương ứng MA(5), thì vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 36.0 – 38.0. Trong kịch bản tiêu cực, hỗ trợ gần của BID dự báo ở mức 34.4, tương ứng MA(20), nếu thủng ngưỡng hỗ trợ này thì vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 32.0 – 34.0 (bao gồm dải Bollinger dưới, MA(150) và MA(200)).

Ticker: CTG – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HOSE)

Nhận định: Nhóm chỉ báo xu hướng (Trend) cho thấy xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, nhóm chỉ báo xung lượng (Momentum) cho thấy đà tăng hiện tại khá mạnh, nhóm chỉ báo biến động (Volatility) cho thấy biên động giao động nhỏ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình là chưa đủ để CTG breaks out kháng cự mạnh.

Khuyến nghị: Trong kịch bản tích cực, nếu vượt qua được kháng cự gần 28.3, tương ứng MA(150), thì vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 29.0 – 30.0. Trong kịch bản tiêu cực, hỗ trợ gần của CTG dự báo lần lượt ở mức 27.7 và 27.4, tương ứng MA(5) và MA(200), nếu thủng 2 ngưỡng hỗ trợ này thì vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 26.0 – 27.0 (bao gồm MA(20) và MA(100)).

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.