Thông báo thay đổi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ từ ngày 03/10/2018!

25/09/2018 16:18

CTCK Asean (AseanSecurities) xin trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng tại AseanSecurities kể từ ngày 03/10/2018.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.