Điểm tin giao dịch 28.09.2018

28/09/2018 15:44

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/09/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD Khớp lệnh (tỷ đồng)
OM Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.017,13 1,76 0,17% 6.139,41      
VN30   994,73 5,28 0,53% 3.431,99      
VNMIDCAP 1.073,46 0,07 0,01% 1.382,68      
VNSMALLCAP 863,99 -1,25 -0,14% 525,74      
VN100   949,80 3,65 0,39% 4.814,66      
VNALLSHARE 944,71 3,25 0,35% 5.340,40      
VNCOND 1.083,77 1,25 0,12% 339,56      
VNCONS 908,26 -2,72 -0,30% 624,11      
VNENE   684,09 -6,39 -0,93% 152,80      
VNFIN   858,24 12,67 1,50% 1.429,55      
VNHEAL 1.115,79 -12,11 -1,07% 59,46      
VNIND   706,74 -2,86 -0,40% 649,83      
VNIT   823,77 1,58 0,19% 43,98      
VNMAT 1.208,90 13,79 1,15% 727,52      
VNREAL 1.282,38 1,97 0,15% 1.230,81      
VNUTI   856,84 -6,27 -0,73% 61,11      
VNXALLSHARE 1.433,57 3,37 0,24% 5.980,91      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
224.567.020 5.137      
Thỏa thuận
Put though
22.654.760 1.002      
Tổng
Total
247.221.780 6.139      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 27.263.660 AGF 6,97% MCG -6,96%    
2 VPB 10.342.400 TMT 6,96% FDC -6,94%    
3 HPG 9.639.300 HAS 6,91% COM -6,83%    
4 MBB 7.447.411 ACL 6,91% SII -6,82%    
5 FLC 7.022.640 NAF 6,87% SJF -6,81%