Điểm tin giao dịch 28.09.2018

28/09/2018 15:44

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/09/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD Khớp lệnh (tỷ đồng)
OM Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.017,13 1,76 0,17% 6.139,41      
VN30   994,73 5,28 0,53% 3.431,99      
VNMIDCAP 1.073,46 0,07 0,01% 1.382,68      
VNSMALLCAP 863,99 -1,25 -0,14% 525,74      
VN100   949,80 3,65 0,39% 4.814,66      
VNALLSHARE 944,71 3,25 0,35% 5.340,40      
VNCOND 1.083,77 1,25 0,12% 339,56      
VNCONS 908,26 -2,72 -0,30% 624,11      
VNENE   684,09 -6,39 -0,93% 152,80      
VNFIN   858,24 12,67 1,50% 1.429,55      
VNHEAL 1.115,79 -12,11 -1,07% 59,46      
VNIND   706,74 -2,86 -0,40% 649,83      
VNIT   823,77 1,58 0,19% 43,98      
VNMAT 1.208,90 13,79 1,15% 727,52      
VNREAL 1.282,38 1,97 0,15% 1.230,81      
VNUTI   856,84 -6,27 -0,73% 61,11      
VNXALLSHARE 1.433,57 3,37 0,24% 5.980,91      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
224.567.020 5.137      
Thỏa thuận
Put though
22.654.760 1.002      
Tổng
Total
247.221.780 6.139      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 27.263.660 AGF 6,97% MCG -6,96%    
2 VPB 10.342.400 TMT 6,96% FDC -6,94%    
3 HPG 9.639.300 HAS 6,91% COM -6,83%    
4 MBB 7.447.411 ACL 6,91% SII -6,82%    
5 FLC 7.022.640 NAF 6,87% SJF -6,81%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
33.637.162 13,61% 18.981.732 7,68% 14.655.430    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.398 22,77% 1.177 19,18% 221    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 STB 9.747.650 VIC 770 STB 9.689.390    
2 VIC 7.810.912 VHM 246 HPG 3.491.690    
3 VRE 5.405.320 VRE 225 VRE 1.552.000    
4 HPG 4.480.590 HPG 188 DXG 890.930    
5 VPB 4.478.610 SAB 167 KBC 638.330    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 CII CII chính thức giao dịch bổ sung 6.400 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/10/2016