Điểm tin giao dịch 01.10.2018

01/10/2018 16:01

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
01/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD Khớp lệnh (tỷ đồng)
OM Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.012,88 -4,25 -0,42% 5.919,66      
VN30   990,41 -4,32 -0,43% 3.206,69      
VNMIDCAP 1.071,02 -2,44 -0,23% 1.697,94      
VNSMALLCAP 860,07 -3,92 -0,45% 475,14      
VN100   946,14 -3,66 -0,39% 4.904,63      
VNALLSHARE 941,04 -3,67 -0,39% 5.379,78      
VNCOND 1.081,30 -2,47 -0,23% 247,18      
VNCONS 904,51 -3,75 -0,41% 896,29      
VNENE   695,64 11,55 1,69% 163,92      
VNFIN   857,10 -1,14 -0,13% 1.071,17      
VNHEAL 1.118,67 2,88 0,26% 60,76      
VNIND   699,07 -7,67 -1,09% 986,37      
VNIT   817,65 -6,12 -0,74% 149,96      
VNMAT 1.211,75 2,85 0,24% 704,02      
VNREAL 1.271,32 -11,06 -0,86% 995,40      
VNUTI   872,55 15,71 1,83% 86,51      
VNXALLSHARE 1.428,88 -4,69 -0,33% 6.072,08      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
225.044.930 4.962      
Thỏa thuận
Put though
22.815.531 958      
Tổng
Total
247.860.461 5.920      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 22.126.950 SMA 7,00% KAC -6,96%    
2 FLC 11.125.580 SHA 6,99% TGG -6,96%    
3 HSG 8.381.820 COM 6,98% SPM -6,94%    
4 ROS 7.852.800 HVX 6,95% MCG -6,93%    
5 HPG 6.816.120 BTT 6,93% TCD -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22.020.183 8,88% 14.741.553 5,95% 7.278.630    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
806 13,62% 717 12,11% 90    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 STB 8.411.660 VNM 379 STB 8.170.000    
2 HPG 3.407.770 HPG 145 HPG 2.811.130    
3 VNM 2.778.840 STB 119 KBC 604.100    
4 DXG 2.687.690 MSN 117 DPM 361.250    
5 VRE 2.121.660 VIC 89 KDH 317.910    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 SBT SBT giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu, sửa đổi điều lệ,… thời gian lấy ý kiến cổ đông: trong tháng 10 năm 2018.
2 SMA SMA niêm yết và giao dịch bổ sung 2.901.499 cp (trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 01/10/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/09/2018.
3 PC1 PC1 niêm yết và giao dịch bổ sung 17.317.452 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE ngày 01/10/2018, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/09/2018.