Điểm tin giao dịch 02.10.2018

02/10/2018 15:45

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
02/10/2018        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
 Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.018,79 5,91 0,58% 17.315,25      
VN30   987,88 -2,53 -0,26% 14.074,68      
VNMIDCAP 1.065,78 -5,24 -0,49% 1.645,46      
VNSMALLCAP 858,94 -1,13 -0,13% 789,12      
VN100   944,15 -1,99 -0,21% 15.720,15      
VNALLSHARE 939,36 -1,68 -0,18% 16.509,27      
VNCOND 1.081,37 0,07 0,01% 227,15      
VNCONS 908,56 4,05 0,45% 12.185,84      
VNENE   685,93 -9,71 -1,40% 215,34      
VNFIN   855,66 -1,44 -0,17% 1.045,05      
VNHEAL 1.104,06 -14,61 -1,31% 319,66      
VNIND   690,38 -8,69 -1,24% 755,99      
VNIT   804,99 -12,66 -1,55% 66,72      
VNMAT 1.188,42 -23,33 -1,93% 704,14      
VNREAL 1.287,91 16,59 1,30% 888,52      
VNUTI   877,34 4,79 0,55% 87,97      
VNXALLSHARE 1.427,35 -1,53 -0,11% 17.484,22      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
203.932.870 4.883      
Thỏa thuận
Put though
154.458.232 12.433      
Tổng
Total
358.391.102 17.315      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 MSN 112.328.942 VMD 6,96% NSC -13,02%    
2 FMC 13.819.050 RIC 6,96% SVI -6,97%    
3 EIB 13.007.618 SMA 6,92% FCM -6,97%    
4 HPG 10.602.070 VNL 6,85% TNT -6,96%    
5 DXG 9.832.700 ATG 6,81% SFI -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
130.428.812 36,39% 21.135.010 5,90% 109.293.802    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
12.029 69,47% 906 5,23% 11.123    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 MSN 111.217.502 MSN 11.112 MSN 108.729.582    
2 EIB 6.483.720 DHG 299 DHG 2.788.360    
3 DXG 4.309.730 SAB 217 GEX 1.262.480    
4 HPG 3.926.400 HPG 163 STB 991.900    
5 DHG 2.801.040 VNM 158 HPG 834.660    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HAI HAI bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 02/10/2018 do vi phạm công bố thông tin.
2 C47 C47 bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 02/10/2018 do vi phạm công bố thông tin.
3 MCG MCG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 02/10/2018 do vi phạm công bố thông tin.
4 NSC NSC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15%, ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2018.