HOSE: Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu NHN102020

03/10/2018 17:08

Sở GDCK TP.HCM thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu NHN102020 (mã CK: VHM11726) như sau: